"Mi smo te poslali kao milost svim svjetovima"

 


Ezan

Comments Off on Ezan
Posted November 16, 2012 by in Zanimljivosti

Riječ ezan jezički znači oglas ili poziv. U terminološkom smislu, ezan je oglas o namaskom vremenu određenim riječima. Ezan ima svoje utemeljenje u Kur’anu i sunnetu. Uzvišeni Allah kaže:

„O vjernici, kada se u petak na molitvu pozove, kupoporodaju ostavite i pođite molitvu obaviti; to vam je bolje, neka znate!“

Postoje brojni hadisi koji govore o ezanu. U jednom od njih Allahov Poslanik, s.a.v.s., kaže:

“Kada nastupi namaz, neka vam neko prouči ezan, a u namazu neka vas predvodi najstariji među vama”


Ezan je potvrđeni sunnet (es-sunnetu-l-mu’ekkede) kod pet dnevnih namaza i džume. Ezan se ne uči kod obavljanja vitr-namaza, bajram-namaza, dženaza-namaza i nafila.Jednostavno, ezan je svet. To je živi poziv, živom čovjeku na živu konverzaciju sa Onim koji je Živi (El-Hajj). Dakle, ezan nije puka prezentacija glasa i melodije niti natjecanje u što boljoj i ljepšoj interpretaciji. To je sveti ton živog insana drugim insanima. Naravno, mogao je Muhammed a.s., usvojiti neki od prijedloga (zvono, truba i sl.) da se namasko vrijeme oglašava upotrebom određenih ”mrtvih” pomagala ali je, ne – slučajno, odabrao ljudski glas. U njegovim hadisima jasno su naglašeni i razlozi. Tako se naglašava da učenje ezana čuju svi, ne samo ljudi nego i životinje, biljke i sve ostalo, i svi oni će svjedočiti u korist mujezina. Učačima ezana zagarantovana je posebna nagrada a Muhammed a.s., želivši razviti određenu vrstu natjecateljskog duha među muslimanima, naglašava da, kada bi znali istinsku vrijednost učenja ezana i klanjanja u prvom saffu, bacali bi kocku ako već ne bi mogli odlučiti kome da pripadnu te privilegije.

Poslanik, s.a.v.s., kaže: “Kada bi ljudi znali kakve su vrijednosti u pozivu na namaz i u prvome safu, oni bi – kad to ne bi mogli postići na drugi način osim bacanja kocke – bacali kocku za to.

Tekst ezana sadrži osnovne postulate islama ali i upute neophodne za život vjernika. Tako se, najprije, ističe Allahova moć i veličina, jasno stavljajući do znanja da je On najveći i da je sve ostalo podređeno samo Njemu. Slijedi šehadet, odnosno, jasno i glasno očitovanje da je samo On istinsko božanstvo te da je Muhammed Njegov glasnik, poslat da nam prosvijetli put. Slijede dva ponavljajuća poziva; na namaz i spas. Namaz je kruna predanosti Allahu dž.š., a spas je kruna svih vjerničkih želja. Jedno s drugim su neraskidivo povezani i jedno drugo neizostavno nadopunjuju. Namaza bez osjećaja spasa (sreće, radosti, zadovoljstva) nema, i obratno. Otuda je Muhammed a.s., sa zanosom isticao da je radost njegovog srca u namazu a Kur’an je na desetine mjesta pozvao da održavamo namaz (ekimus-salate), tražimo pomoć i potporu u namazu (veste’inu bis-sabri ves-salati), ukućanima naređujemo namaz (ve’mur ehleke bis-salati) i budemo krajnje ustrajni u izvršavanju namaza (vestabir ‘alejha). Dakle, kroz dvije kratke rečenice se najprije pozivamo na namaz a potom i podsjećamo na njegove dugoročne plodove. Na kraju se još jednom opetuje Allahova veličina i božanstvenost.
Učača ezana, ili mujezina, čekaju brojne nagrade. No, nijem neće ostati ni onaj koji sluša njegovo učenje. Takvom se preporučuje da, tokom ezana, prekine sve druge aktivnosti i da ponavlja mujezinove riječi, s tim da će već spomenute riječi poziva na namaz i spas preinačiti u riječi divljenja ”Nema snage i moći do Allahove” (La havle ve la kuvvete illa billah). Po okončanju ezana lijepo je da i mujezin i onaj koji je čuo ezan prouči posebnu dovu kojom će za Muhammeda a.s., zatražiti Vesilet, najodabranije mjesto u Džennetu i tako sebi priskrbiti njegov šefa’at, zagovorništvo na Sudnjem danu. Prenosi se od Džabira, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao:

„Ko kaže kada čuje ezan: ‘Allahume rabbe hazihi-d-daveti-t-tameti ves-salatil-ka’ime, ati Muhammedeni-l-vesilete vel-fadilete veb’ashu mekamen mahmudenillezi ve’adtehu – Allahu moj, Gospodaru ovog savršenog poziva i namaza koji se uspostavlja, podari Muhammedu vesilet (mjesto u Džennetu koje je na najbližoj derdži do Allaha) i fadilet (položaj iznad ostalih stvorenja) i proživi ga (na Sudnjem danu i postavi) na mekamu mahmudu (veliki šafa’at na kojem će ga hvaliti prvi i potonji)  i svako dobro i postavi ga na hvale dostojno mjesto koje si mu obećao’ – bit će mu dozvoljen moj šefat na Sudnjem danu.

Ljudi su precizno računali i zabilježili da na zemaljskoj kugli nema niti jednog jedinog trenutka a da se negdje ne uče ezani koji, kružeći dunjalukom, stalno i iznova zovu, podsjećaju i upozoravaju sa stotina hiljada munara širom svijeta. Tako je izračunato da nakon hiljada sabahskih ezana u Indoneziji slijede ezani u Maleziji i već po njihovom završetku počinju oni u Burmi. Slijede ih sabahski ezani u Indiji, pa u Pakistanu i Afganistanu. Slijede Mekka i Medina pa Jemen, Emirati, Kuvajt, Irak, Egipat i tako u nedogled.. sabahske naslijede podnevski ezani koji zajedno za ikindijskim, akšamskim i jacijskim čine jednu istinsku dunjalučku simfoniju svetosti.
Bezbroj ljudskih grla konstantno je upregnuto a milozvučne riječi struje vazduhom i raznose sa sobom najuzvišenije istine. Dakako, istina je uvijek saveznik dobra i Allahovog bereketa. Tako je i sa ezanom. Neka istrazivanja čak govore, da ljudi imaju respekt prema ezanu, ljudi koji redovno čuju ezan su pitomiji i voće čije pupoljke miluju zvuci ezana rađa bolje iz prostog razloga što je ezan svet.


About the AuthorNove obavijesti