Osam pitanja…

0
Posted November 20, 2012 by Ha Mim in

Prenosi se od Hatema el- Esamma, učenika Šeki-ka el- Belhija, da im se Allah smiluje, da ga Šekik jedanput upita: “Od kad si ti sa mnom?” Hatem reče: “Od prije trideset i tri godine.” Šekik ga ponovo upita: “Pa šta si za to vrijeme naučio od mene?” Reče: “Osam pitanja.” Šekik mu na to reče: “Allahovi smo i Njemu se vraćamo, život mi prođe, a ti si od mene naučio samoosam pitanja!” Hatem reče: “O učitelj u moj, druge stvari ja nisam naučio, a ne volim da lažem.” “Pa da čujem kojih je to osam stvari! “, upita Šekik.

Prvo pitanje:

Hatem reče: “Pogledao sam u ljude i vidio kako svako voli nekoga. S voljenim on je sve do groba, pa kad u kabur bude spušten, on se s njim rastane. Zato dobra djela učinih svojim voljenim. Kad me u kabur spuste, sa mnom će i moja dobra djela.”
“Dobar postupak!”, reče Šekik. “Štaje druga stvar?”
Drugo pitanje
Hatem reče: “Pogledah u ajet Uzvišenog: „A onome koji je pred dostojanstvom Gospodara svoga strepio i dušu od prohtjeva uzdržao.“
(en-Naziat,40) i spoznadoh da je govor Svevišenjeg istina. Zato se potrudih u odbijanju prohtjeva sve dok se ne učvrstih u poslušnosti Allahu,dž.š.
Treće pitanje
Pogledah potom u ovaj svijet i vidjeh kako sve što čovjek ima, a to posjeduje neku vrijednost, on ga uzdiže i čuva. Osvrnuh se potom na riječi Uzvišenog: „Ono što je u vas prolazno je, a ono što je u Allaha vječno je.“ (en-Nahl, 96), pa kad god bih zadobio neku vrijednu stvar,ja bih je Allahu na čuvanje dao.
Četvrto pitanje
Pogledah potom u svijet i vidjeh kako se svako vraća imetku, ugledu i porijeklu. Vidjeh kako je to ustvari ništavno, pa pogledah u riječi Uzvišenog:„Najugledniji kod Allaha jeste onaj koji Ga se najviše boji“ (el-Hudžurat,13), te se posvetih takvaluku kako bi kod Allaha plemenit bio.
Peto pitanje
Pogledah zatim u ljude i vidjeh kako jedan drugog vrijeđaju i proklinju, a uzrok svega bijaše zavist. Pogledah potom u ajet: „Mi im dajemo sve što im je potrebno zaživot na ovom svijetu“(ez-Zuhruf,32), te se okanih zavisti i prođoh svijeta.

Šesto pitanje

Spoznadoh kako je dijeljenje od Uzvišenog Allaha, i napustih tako neprijateljstvo prema svijetu. Zagledah se u ljude i vidjeh kako jedan drugog napadaju i u rat stupaju. Vratih se na riječi Uzvišenog:„Šejtan je, uistinu, vaš neprijatelj, pa ga takvim i smatrajte.“
(Fatir,6), pa mu se kao neprijatelju okrenuh i potrudih se da se njega čuvam,jer je Allah, dž.š., posvjedočio kako je on moj neprijatelj, te
se ja okanih neprijateljstva prema drugim ljudima.
Sedmo pitanje
Pogledah zatim u ljude i vidjeh kako svi za korom hljeba hrle, u tome se ponižavaju i zalaze u ono što nije halal.Pogledah zatim u ajet:
„Na Zemlji nema ni jednog živog bića, a da ga Allah ne hrani.“ (Hud,6), te spoznadoh kako sam i ja jedno od tih živih bića koje Allah hrani. Stoga se zaokupih svojim dužnostima prema Allahu, a ostavih ono što je moje kod Njega.
Osmo pitanje
Konačno, pogledah u ljude i vidjeh kako se na stvoreno(druge ljude) oslanjaju, neko u svojoj robi, neko u svojoj trgovini, neko u svome zanatu, neko u zdravlju svome, jednom riječju, oslanjaju se na sebi slične. Povratih se na riječi Uzvišenog: „Onome ‘koji se u Allaha uzda, On mu je dosta“ (et-Talak, 3), pa se ja na Allaha, dž.š., oslonih, i On mi bi dosta.
Šekik na sve to reče: “O Hateme, Allah ti svakog uspjeha dao! Izučio sam znanosti Tevrata, Indžila, Zebura iKur’ana, i vidio kako je svaka vrsta hajra i pobožnosti sažeta u ovih osam stvari. Onaj ko ih primijeni primijenio jesve četiri knjige.’
Imam El-GAZALI | IHJA-ULUMID-DIN

About the Author

Ha Mim


Nove obavijesti