"Mi smo te poslali kao milost svim svjetovima"

 


Hadisi-Kudsi

Comments Off on Hadisi-Kudsi
Posted November 14, 2012 by ehli bejt in Aktuelno

 

 

 

 

Z

ar se u teškoćama može imati nada u nekoga mimo Mene?!

Teškoće su u Mojoj Ruci, a Ja sam Živi, Vječni! Zar se s nadom, u

jutarnjim časovima, može kucati na vrata mimo Mojih?! A u Mojoj

ruci su ključevi od svih hazni. Moja vrata su otvorena onome koji

od Mene traži kada ga nevolja zadesi, ili koji se u Moju milost

nada kada u Sile druge nadu izgubi. Ko je taj ko je pokucao na Moja

vrata a da mu ih nisam otvorio?! Kod Mene je kraj nadanja, pa

kako se onda nade mogu presjeći?! Zar sam Ja škrt, pa Me moj rob

smatra škrticom?! Zar i dunjaluk i ahiret, i plemenitost i dobrota

ne pripadaju Meni? Pa šta onda one koji se nadaju sprečava da

se  Meni  nadaju? Kada bi se sakupili stanovnici nebesa i zemlje,

pa kada bi svakom dao onoliko koliko sam svima dao, i kada bi

svako ispunio svoja nadanja. Ne bi to umanjilo od Moje vlasti ni

koliko trunčić! Kako može nestati carstvo kojeg Ja održavam?! Pa

neka su daleko oni koji su izgubili nadu u Moju milost! I neka su

daleko oni koji prema Meni griješe i koji nasrću da čine ono što sam zabranio!“


About the Author

ehli bejt


Nove obavijesti