Zabrana širka, neposlušnost roditeljima i lažnog svjedočenja

0
Posted November 9, 2012 by Ha Mim in

Prenosi Ebu-Bekre, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallahu alejhi ve sellem, rekao:

“Hoćete li da vas obavijestim o najvećem velikom grijehu?” Rekli smo: “Svakako, Allahov Poslaniče” Kaže: “Činjenje širka Allahu (pridruživanje Allahu druga) i neposlušnost roditeljima”. Dok je ovo govorio bio je naslonjen sjedeći pa se ispravi i reče: “Zar ne, lažan govor i lažno svjedočenje”, i neprestano je to ponavljao tako da
smo rekli kamo sreće da ušuti (suosjećajući sa njim).

(Buharija (2/939), broj 2654, Knjiga svjedočenja, poglavlje: Ono što je rečeno o lažnom svjedočenju, i Muslim (1/91), broj 87, Knjiga o imanu, Poglavlje o velikim grijesima i najvećem velikom grijehu.)

Značenje manje poznatih riječi:
neposlušnost roditeljima – ponižavanje roditelja riječima ili djelom.

Biografija ravije:
Nufe’j ibn el-Haris ibn Klede es-Sekfi, radijallahu anhu, je plemeniti ashab, nazvan
je Ebu-Bekre jer se u Bici na Taifu uhvatio za mladu devu i pobjegao od svog naroda,
došao Poslaniku, sallahu alejhi ve sellem, i primio islam na njegovim rukama. Prenio je
nekoliko hadisa Allahovog Poslanika, sallahu alejhi ve selem, i učestvovao u nekoliko
bitki. Preselio je 51. god. po Hidžri.
Kratki komentar hadisa:
Velikih grijeha ima mnogo a najveći od njih je širk, tj. pridruživanje Uzvišenom Allahu druga u stvaranju, u činjenju ibadeta ili u Njegovim imenima i svojstvima. Spomenuo je prvo širk jer je on najveći grijeh. Zatim je naveo neposlušnost roditeljima. To je ogroman grijeh i Allah opominje žestokom kaznom one koji su neposlušni roditeljima. Zato je vadžib muslimanu da roditeljima dobročinstvo čini, pa njih dvoje su se brinuli o njemu sa nježnošću i pažnjom odmalehna. Uzvišeni Allah je naredio činjenje dobročinstva roditeljima, a zabranio neposlušnost, kao što je rekao:

“Gospodar tvoj zapovijeda da se samo Njemu klanjate i da roditeljima dobročinstvočinite. Kad jedno od njih dvoje , ili oboje, kod tebe starost dožive, ne reci im ni: “Uh!” i ne podvikni na njih, i obraćaj im se riječima poštovanja punim. Budi prema njima pažljiv i ponizan i reci: ‘Gospodaru moj, smiluj im se, oni su mene, kad sam bio dijete, njegovali!'”

(El-isra’, 23-24)

I oni su najpreči od svih ljudi da im se bude pokoran i poslušan i da im se izražava poštovanje. Poslušnost roditeljima je stroga obaveza sve dok ne narede ono u čemu je grijeh. Veliki grijeh je, takođe, laž i namjerno lažno svedočenje. Poslanik, sallahu alejhi ve sellem, je posebno istakao lažno svjedočenje zato što su lažan govor i lažno svjedočenje lahki na jeziku, ljudi su nemarni prema njima i mnogo je razloga koji ih uzrokuju, poput mržnje, neprijateljstva i sličnog. Ponovio je ovu riječ nekoliko puta tako da su ashabi rekli kamo sreće da ušuti iz samilosti prema njemu i preziranja onog što ga uznemirava. Zato je na onom koga je Allah počastio vjerom islamom da se čuva upadanja u bilo koji veliki grijeh i tako izloži samog sebe Allahovoj srdžbi i kazni.
Pouke hadisa:
1. Poslanik, sallahu alejhi ve sellem, poučava i savjetuje svoje ashabe.
2. Zabrana širka i neposlušnosti roditeljima.
3. Zabrana laži i lažnog svjedočenja.
4. Suosjećanje ashaba sa Poslanikom, sallahu alejhi ve sellem, i njihovo preziranje
onog što ga uznemirava.

 

Preuzeto iz knjige:

“Odabrani hadisi Allahova Poslanika,
sallallahu alejhi ve sellem”


About the Author

Ha Mim


Nove obavijesti