Istina o kamenovanju za blud

0
Posted April 23, 2013 by ehli bejt in

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على آله وصحبه أجمعين ، والأولياء والصالحين .. أما بعد

Jedna osoba mi je postavila pitanje: “Da li postoji šerijatska kazna kamenovanjem do smrti za osobu koja počini blud i da je u braku?” Zbog toga sam odlučio napisati ukratko mišljenje Uleme o tome.

Kod Uleme imaju dva mišljenja:

 1. Neki kažu da postoji takva kazna i njihovi dokazi su nekoliko hadisa za koje tvrde da su vjerodostojni u različitim zbirkama hadisa,(možete njih naći na internetu da ne oduljim).
 2.  A druga grupa Uleme tvrdi da takva kazna ne postoji i neki od njihovih dokaza su sljedeći:
 • Prvi dokaz: Kur’anski ajet broj 25. iz sure En’Nisa.

“A onome među vama koji nije dovoljno imućan da se oženi slobodnom vjernicom – eto mu one u vašem vlasništvu, robinje vaše, vjernice, – a Allah najbolje zna kakvo je vjerovanje vaše -, ta jedne ste vjere. I ženite se njima, s dopuštenjem vlasnika njihovih, i podajte im vjenčane darove njihove, kako je uobičajeno, kada su čedne i kada javno ne čine blud i kada tajno ne žive s ljubavnicima. – A kada one kao udate počine blud, neka se kazne polovinom kazne propisane za slobodne žene. – To je za onoga od vas koji se boji bluda; – a bolje vam je da se uzdržite! Allah prašta i samilostan je.”

U ovom ajetu slobodna žena označava ženu koja nije robinja.
Iz ovog ajeta podrazumijeva se da je šerijatska kazna za robinju koja počini blud polovinom kazne propisane za slobodnu ženu, i da je kazna za slobodnu udatu ženu koja počini blud kamenovanje do smrti. Ne bi bilo logično da kazna za robinju koja počini blud bude polovina kamenovanja do smrti, pošto smrt se ne polovi, ali logično bi bilo polovinom 100 udaraca bičevima, što znači 50 bičeva.

 • Drugi dokaz: ajeti od broja 6 do 8 iz sure En’Nur.

“A oni koji okrive svoje žene, a ne budu imali drugih svjedoka, nego su samo oni svjedoci, potvrdiće svoje svjedočenje zakletvom Allahom, i to četiri puta da, zaista govore istinu, a peti put da ga pogodi Allahovo prokletstvo, ako laže. A ona će kazne biti pošteđena, ako se četiri puta Allahom zakune da on, doista, laže,a peti put da je stigne Allahova srdžba, ako on govori istinu!“

U ovom ajetu Allah s.w.t. koristi arpsku riječ “Azab” koja označava kaznu nanošenjem boli a ne ubijanje niti kamenovanje do smrti.

 • Treći dokaz: ajet 30. iz sure El’Ahzab.

“O žene Vjerovjesnikove, ako bi koja od vas očit grijeh učinila, kazna bi joj udvostručena bila, a to je Allahu lahko.”

Ovaj ajet tvrdi da će šerijatska kazna predviđena za žene Poslanika a.s. koje takav grijeh počine biti udvostručena, pa ako je kazna za udate žene koje blud počine kamenovanje do smrti, onda kako će bit udvostručena?! Neće valjda biti ubijene dva puta? Nema smisla!

 • Četvrti dokaz: ajet broj 2. iz sure En’Nur.

Bludnicu i bludnika izbičujte sa stotinu udara biča, svakog od njih, i neka vas pri vršenju Allahovih propisa ne obuzima prema njima nikakvo sažaljenje, ako u Allaha i u onaj svijet vjerujete, i neka kažnjavanju njihovu jedna skupina vjernika prisustvuje!“

U ovom ajetu Allah s.w.t., govori o bludnicima i bludnicama uopšteno i nije razdvojio koji su u braku od onih koji nisu, i niko nema pravo da grupiše ono što je Allah generalizirao.

 • Peti dokaz: ajet broj 4. iz sure En’Nur.

“One koji okrive poštene žene, a ne dokažu to s četiri svjedoka, sa osamdeset udara biča izbičujte i nikada više svjedočenje njihovo ne primajte; to su nečasni ljudi.”

U ovom ajetu Allah s.w.t. govori o šerijatskoj kazni predviđenoj za one koji optuže poštene žene za blud, pitanje je: “Kako Allah govori o takvoj kazni u Kur’anu, i ne govori o kamenovanju do smrti koja je za sigurno daleko veća kazna?“

 • Šesti dokaz: ajet broj 3. iz sure En’Nur.

“Bludnik ne treba da se ženi osim bludnicom ili mnogoboškinjom, a bludnica ne treba da bude poželjna osim bludniku ili mnogobošcu, to je zabranjeno vjernicima.”

U ovom ajetu Allah s.w.t. tvrdi da će se bludnik ženiti samo sa bludnicom zbog sličnosti i niskih osobina, a poenta je u tome, kako da se ženi sa njom ako je već usmrćena kaznom kamenovanjem?! Drugim riječima, ako je kamenovanje do smrti šerijatska kazna, kako onda da dođe do braka poslije njenog izvršavanja?

 • Sedmi dokaz

Nema ni jedan Hadis oko kojeg nema polemike, koji dokazuje da je Poslanik a.s. ili čitava generacija ashaba r.a., posvjedočili izvršavanje takve šerijatske kazne ili je odobrili, mada takva praksa je bila prisutna u periodu prije Islama.

Na primjer, najstariji hadis o kamenovanju žena se nalazi u zbirci hadisa od Imama Malika r.a. koje prenosi od Saida Ibn El’ Musejjaba da je hz. Omer r.a. odobrio to, ali kada dublje posmatramo lanac prenosilaca hadisa vidjet cemo da taj Said r.a. koji je prenosio od hz.Omera r.a. imao dvije godine tada, i takvi su svi ti hadisi koji govore  o šerijatskoj kazni kamenovanjem.

P.S. Bez obzira na to, da li postoji takva šerijatska kazna ili ne, svakako je skoro nemoguće da se dokaže slučaj bluda zbog više razloga kao što su sljedeći:

 1. Postavljanje kao uslova da posvjedoče čin bluda četiri pouzdana i povjerljiva svjedoka (ne može bilo kakav svjedok).
 2. Da ti svjedoci ne trebaju imati ni jedan posto sumnje da su očima posvjedočili akt činjenja bluda (što je zaista nemoguće zbog prirode samog akta, osim ako zaduže porno snimatelja da im snima akt sa više uglova ;)).
 3. Da DNA i slični nalazi se ne smatraju kao dokaz u takvim šerijatskim pitanjima, nego mora biti ljudski očevidac.
 4. Da ne postoje teški uslovi koji mogu natjerati čovjeka na blud kao ekonomski razlozi, prisilom…itd.
 5. Priznanje bludnika, koje nije pohvalno po Islamu, pošto Poslanik a.s. je rekao u značenju mnogih hadisa: ” Da nema većeg griješnika od čovjeka koji grijeh čini, pa Allah njega pokrije a on dođe pa govori ljudima šta je činio i otkriva svoju sramotu“.
 6. Božanski poziv u tim ajetima posebno ka pokajanju, nosi bludnicima poruku, da ne priznaju krivicu i da ne osramote sebe i da se zahvaljuju što im je Allah pokrio mahanu i da se nadaju u Njegovu milost.
 7. Hadisi Poslanika a.s. koji govore o tome, da trebamo pokriti sramotu i mahane jedni drugima, takvo pravilo ne dopušta nikome da ide na sud da osramoti svoga brata ili svoju sestru.

Na kraju, trebamo kao vjernici da znamo da svaka šerijatska kazna ima za cilj da pokaže ljudima koliko je ružno prekršiti šerijat i da ih plaši, ali da se izvrši, to je skoro nemoguće bez obzira da li je to kazna kamenovanjem do smrti ili baciti čovjeka u mjesalicu za beton.

 

By Quranic


About the Author

ehli bejt


Nove obavijesti